Hvordan bliver jeg afregnet, når jeg har egenproduktion?

Følg

Som egenproducent vil du enten være flex- eller timeafregnet, hvilket betyder, at du bliver afregnet for det forbrug, som du trækker fra nettet, til den pris, strømmen har i den pågældende time, hvor du bruger den. 

Du skal være opmærksom på, at den data, vi modtager fra dit netselskab, ikke nødvendigvis bliver afregnet for alle tariffer samtidig, og at det derfor kan tage længere tid for en enkelt dags forbrug at blive afregnet helt færdigt. Det er almindeligt, at vi modtager data til afregning af f.eks. nettarif den ene dag og først modtager data til afregning af f.eks. elprisen den næste dag. Dette skyldes, at de enkelte dele, som sammenlagt udgør ens elregning, går til os, staten og ens netselskab.

Særligt for forbrugere på den årsafregnede nettoordning (Nettoafregningsgruppe 6):
Når du er overgået til flexafregning på den årsafregnede ordning, så betaler du kun PSO og elafgift for dit nettoforbrug. Som flexafregnet kan dette foregå på to måder:

  1. Du har et forventet årsnettoforbrug.

I dette tilfælde bliver du dagligt afregnet for dit forventede nettoforbrug, som er baseret på dit nettoforbrug fra sidste års opgørelse. Hvis dit nettoforbrug i det forgangne år f.eks. var på 2000 kWh, så vil du hos barry dagligt blive afregnet for elafgift og PSO for ca. 5,5 kWh (2000 kWh/365 dage). 

Når året er gået, gør Energinet dit reelle nettoforbrug op, og du vil modtage en regulering af dine daglige betalinger. Hvis dit nettoforbrug er højere end sidste år, så vil du skulle betale lidt mere i afgifter, og hvis nettoforbruget er lavere, så vil du omvendt få penge retur. Det nye forventede årsnettoforbrug vil blive baseret på dette års nettoforbrug. 

Den daglige afregning af det forventede nettoforbrug kan altså betragtes som en aconto, der bliver efterreguleret ved årsopgørelsen. 

  1. Du har ikke et forventet årsnettoforbrug

Hvis du ikke har et forventet nettoforbrug fra året før, f.eks. fordi du er flyttet eller har fået installeret solceller for nylig, så vil dit nettoforbrug blive gjort op ved den almindelige årsopgørelse. Du vil her blive afregnet for al den elafgift og PSO, som du skal betale for dit nettoforbrug. 

Efter årsopgørelsen vil der være et forventet nettoforbrug, og du vil dagligt blive afregnet for elafgift og PSO på baggrund af dette på samme måde som beskrevet oven for, med udgangspunkt i dit nettoforbrug fra dette år.

1 ud af 1 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.