Jeg har elvarme og får reduceret elafgift. Hvordan fungerer det hos barry?

Følg

Når du får reduceret elafgift, vil du se to daglige transaktioner på din barry-konto. Den ene transaktion er for dit forbrugsmålepunkt, den almindelige elmåler, hvor du bliver afregnet for dit forbrug, abonnement, afgifter og tariffer, moms og den del af dit elafgift, som er reduceret.

Den anden transaktion dækker over en fiktiv bimåler, som Energinet har oprettet for at kunne afregne dig for den del af din elafgift, der ikke er reduceret. Man er nemlig kun berettiget til reduceret elafgift for den del af sit årlige forbrug, som overskrider 4000 kWh. På den baggrund fordeler Energinet elafgiften for de 4000 kWh ligeligt ud på alle årets dage, hvilket hos os fremgår i en særskilt transaktion. I 2021 betyder dette, at du hver dag vil betale fuld elafgift for ca. 10,96 kWh. 

I din forbrugsoversigt vil det se ud som om, at dit forbrug hver dag er højt fra kl. 00.00-00.59. Det skyldes, at det er dette tidsrum, hvor Energinet pålægger den fulde elafgift. Dette afspejler altså ikke, hvordan dit reelle forbrug ser ud i denne time.

10 ud af 10 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.